Den 24–26 oktober 2016 hade Pfizer nöjet att erbjuda föreläsningen "Signalling the Future – restoring immune homeostasis and unmet need in rheumatoid arthritis" med Peter C Taylor, professor vid Kennedy Institute of Rheumatology University of Oxford. Taylor berättade bland annat om vad de senaste årtiondenas behandlingar har betytt för patienter med reumatoid artrit. Vidare gjorde professor Peter C Taylor en intressant exposé av tidigare eror och hur viktigt det är att vi inte stannar upp och är nöjda med den behandling vi kan erbjuda patienter idag.
 

Se fler intervjuer och videorapporter