Den 24–26 oktober 2016 hade Pfizer nöjet att erbjuda föreläsningen "Signalling the Future – restoring immune homeostasis and unmet need in rheumatoid arthritis" med Peter C Taylor, professor vid Kennedy Institute of Rheumatology University of Oxford. Taylor berättade bland annat om vad de senaste årtiondenas behandlingar har betytt för patienter med reumatoid artrit. Vidare gjorde professor Peter C Taylor en intressant exposé av tidigare eror och hur viktigt det är att vi inte stannar upp och är nöjda med den behandling vi kan erbjuda patienter idag.
 

 

Fler nyheter