Ett nytt hjälpmedel som kan förenkla behandlingsupplevelsen för dina patienter. 

 

Injektion försvåras av både fysiska och känslomässiga hinder

Många patienter med kronisk, inflammatorisk sjukdom upplever hinder vid självinjektion.1,2 

Fysiska hinder

 • Smärta, minskad greppstyrka och nedsatt handfunktion är universella symptom på RA.1,3

  • Nedsatt handfunktion, som orsakas av daktylit är också vanliga vid både PsA och axSpA4

 • Finmotorik och styrka i handen, som är nära knutna till sjukdomsprogression,  kan skilja sig avsevärt mellan olika patienter.2

Känslomässiga hinder

 • Injektionsångest, nålfobi och brist på självförtroende rapporteras hos patienter som självinjicerar.1,2
 • Rädsla för själva injektionsenheten, mer än smärtan av självinjektionen, är vanligt.5

Hinder för framgångsrik injektion kan leda till sämre behandlingsefterlevnad och sämre kliniska resultat.1,5

Hinder för injektion upplevs på olika sätt av olika patienter4-9

Olika hinder för injektion

 • Patienter med nedsatt handfunktionkan ha fysiska svårigheter att utföra självinjektioner
 • Patienter i tidiga skeden av sin sjukdom upplever ofta snabb debut av svår smärta som kan vara försvagande9
 • Under sjukdomsskov kan handfunktionen hos många patienter - även de med tidig sjukdom eller låg sjukdomsaktivitet - försämras, 4,8,9 vilket kan försvåra självinjicering
 • Vissa patienter upplever höga nivåer av stress och ångest över självinjektionen5
 • Patienter kan känna rädsla för att utföra injektionen felaktigt5,10

Forskningsstudie på patienter med varierade grader av försämrad motorik11

Patientegenskaper i studien

En studie utvärderade effekterna av den nya hylsan med Enbrel injektionspenna. Syftet med studien var att fastställa huruvida patienten upplevelse med Enbrel injektionspenna förbättrades av hylsan.11

Varje patient utförde två simulerade injektioner i hudelektroder, en med enbart Enbrel injektionspenna och den andra med Enbrel injektionspenna + hylsa. Efter de simulerade injektionerna, besvarade patienterna frågor och klassade sina upplevelser på en skala från 1 (dålig upplevelse) till 7 (optimal upplevelse).11

Automatisk injektion var lättare med hylsan11

Enkelhet av administrering

 • 71 % av patienterna bedömde att självinjektion med Enbrel injektionspenna + hylsa var bättre med enbart Enbrel injektionspenna.1
 • 83 % av patienter med allvarligt försämrad finmotorik, och med 60 % lindrig försämring av finmotorik, fann att injektionspennan var lättare med hylsan.

Patienterna föredrog den större storleken på hylsan11

Storleken

 • 67 % av patienterna bedömde att storleken på Enbrel injektionspenna + hylsa var bättre än enbart Enbrel injektionspenna.11

Storleken var bättre med hylsan

 • 92 % av patienterna med allvarligt försämrad finmotorik föredrog den större storleken på hylsan.11
 • 40 % av patienterna med lindrigt försämrad finmotorik föredrog den större storleken på hylsan.11

Patientens upplevelse förstärktes av ett antal fördelar med hylsan11

Fördelar med hylsan

Ångest minskades med hylsan bland alla patienter som rapporterade att de kände ångest inför injektionsprocessen (17 % av den totala populationen i studien).11

Ta del av hela studien

Hylsa till Enbrel injektionspenna - instruktionsfilm

Filmen visar hur den återanvändbara hylsan används till Enbrel injektionspenna.

 

 

Här på pfizerinflammation.se finns mer information om indikationer för Enbrel, förskriva och behandla med Enbrel samt medicinsk profil. 

Läs mer om Enbrel

 

Referenser: 
1. Boeri M, et al. Patient Prefer Adherence. 2019;13:1093-110. 
2. Keininger D, Coteur G. Health Qual Life outcomes. 2011;9:2. 
3. Dellhag B, Burckhardt CS. Arthritis Care Res. 1995;8:16-20.
4. Tévar-Sánchez MI, et al. Clin Exp Rheumatol. 2018;36:879-83. 
5. Schiff M, et al. Rheumatol Ther. 2017;4:445-63
6. Hudry C, et al. Rheumatol Ther. 2017;4:183-94.
7. Stack RJ, et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65:1916-26. 
8. Bechman K, et al. J Rheumatol. 2018;45:1515-21. 
9. Moverley AR, et al. Rheumatology. 2015;54:1448-53
10. van den Bemt BJF, et al. Drug Deliv. 2019;26:384-92.
11. Rekaya N, et al. Med Devices (Auckl). 2019;12:443-50.

PP-ENB-SWE-0541 SEP 2020