Sedan den 1 oktober 2016 finns ett nytt avtal för Enbrel (etanercept). I det nya avtalet inkluderas alla doser och indikationer av Enbrel.

Det nya återbäringsavtalet för Enbrel tecknades mellan Pfizer Innovations AB och Sveriges Kommuner och Landsting. Med det nya avtalet vill Pfizer göra det möjligt för patienter att stå kvar på en behandling med Enbrel.

Läs mer om Enbrel

 

Fler nyheter