Under kongressen United European Gastroenterology Week (UEGW) presenterades nya säkerhetsdata för Xeljanz vid ulcerös kolit där patienter följts upp till 7.8 år i det kliniska prövningsprogrammet för Xeljanz.

Det presenterade abstractet visar uppdaterade säkerhetsdata-analyser för tofacitinib från det kliniska prövningsprogrammet inom ulcerös kolit (UC), inklusive finala data från den öppna långtiduppföljningsstudien (exponering upp till 7.8 år). Andel patienter och incidence rates (IR) utvärderades för biverkningar av särskilt intresse; infektioner, maligniteter, allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE), gastrointestinala perforationer och venös tromboembolism. Resulaten visade att säkerhetsprofilen av tofacitinib för patienter med UC som ingick i det kliniska prövningsprogrammet, generellt stämmer överens med säkerhetsprofilen för andra UC behandlingar, med undantag av herpes zoster. IR för biverkningar av särskilt intresse kvarstod stabilt över tid och upp till 7.8 år.1 

Se även MD PhD Julian Panés, Director IBD unit, Hospital Clinic Barcelona, där han kort sammanfattar resultaten från den presenterade studien av Xeljanz kliniska prövningsprogram inom ulcerös kolit där patienter följts upp till 7,8 år.

 

 

Till publikationen på UEGW

 

Se mer från UEGW

Nyfiken på att se mer relaterat innehåll från kongresser som UEGW eller liknande så hittar du det på PfizerPlay.

Se fler intervjuer på Pfizer Play

 

 

Referens
1. Sandborn et al OP152 ; tofacitinib for the treatment of ulcerative colitis: up to 7.8 years of safety data from global clinical trials, presented at UEGW2021

 

PP-XEL-SWE-1157 NOV 2021