Som reumatolog möter du kanske dina patienter ett par gånger om året. Men hur hanterar patienten sin sjukdom resten av årets dagar? Sidekick är ett digitalt patientstöd som kan bidra till ökad sjukdomsinsikt, högre livskvalitet och ett ökat välmående i vardagen för din RA-patienter och PsA-patienter.

Tips om kost, motion och mindfulness vid RA och PsA

Sidekick laddas ned som app i mobilen och kan med dess interaktiva program uppmuntra och coacha patienten till hälsosammare val i vardagen.

– Programmet erbjuder daglig kunskap och övningar inom bland annat kost, motion och mindfullness på ett roligt och individanpassat sätt, säger Semra Ersson som är en av de ansvariga för digitala patientverktyg på Pfizer.

– Patienterna får hjälp att ta sig igenom vardagliga utmaningar samtidigt som de får en djupare förståelse för sin sjukdom. Det är enkelt och stimulerande för patienten att följa korrelationen mellan till exempel kosten och välmåendet.

Man får även en personlig coach till sitt förfogande - en hälsocoach som via appens chattfunktion kan informera om immunförstärkande kost, passande motionsövningar och hur man kan motverka stress i vardagen. Dessutom får patienten uppmuntran och beröm för sina loggade aktiviteter.

– Som en hejarklack i fickan, säger Semra Ersson.

Grundat av läkare

Med Sidekicks digitala hälsoplattform skapas en bro mellan patienter och vården, en miljö där sjukdomshantering omvandlas och monitoreras samtidigt som vårdkostnader minskas och arbetsflöden förbättras.

Sidekick grundades av två läkare, som under flera år arbetat med att behandla patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar. De två medgrundarna frusterades över att hantera konsekvenserna, då 68 procent av alla dödsfall är anknutna till livsstilsrelaterade sjukdomar, och bestämde sig för att undersöka sätt att förebygga livslånga sjukdomar och hjälpa just dessa patienter att hantera sin sjukdom bättre; att öka deras livskvalitet och främja förbättrade hälsovärden.

Detta resulterade i en idé om att skapa en högteknologisk plattform baserad på vetenskap och förankrad i beteendeekonomi. En plattform som spänner över flera terapeutiska områden och använder sig av gamification för att maximera engagemang och positiva hälsoresultat - allt i enlighet med företagets vision om att föra in hälso- och sjukvård i människors hem och ge dem möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa.

Möjlighet att bättre hantera livslång sjukdom

Sidekick använder en högteknologisk och kliniskt validerad plattform för att möjliggöra och ge rätt förutsättningar för bättre behandlingsresultat, optimerad sjukvård och resurshantering. Plattformen ger patienter och sjukvården möjlighet att bättre hantera livslång sjukdom; förbättra patienters symtom och livskvalitet, hantera underliggande riskfaktorer och underlätta monitorering och ökad följsamhet till ordination.

Vill du kunna erbjuda dina RA- och PsA-patienter Sidekick kostnadsfritt?

Beställ Sidekick startkit här

Du kan även ge dina patienter möjlighet att själva ta del av Sidekick-appen på rörelse.se.

 

PP-INP-SWE-0209 Juni 2021