European Chron's and Colitis Organisation har uppdaterat sina behandlingsriktlinjer vid ulcerös kolit som i korthet trampar ut behandlingstrappan för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit vid induktion av remission såväl som att bibehålla remission. Vid induktion är förstahandsvalet fortfarande systemisk kortisonbehandling, oral prednisolon och därefter vid otillräckligt behandlingsvar kan TNF-hämmare, Xeljanz (tofacitinib), integrin-, interleukinhämmare sättas in utan specifik rangordning. För att bibehålla remission så används det preparat som patienten initialt svarade på.1

Till ECCO behandlingsriktlinjer UC

 

Relaterat innehåll

Säkerhetsdata Xeljanz över 7,8 år    Till Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer UC

 

 

 

Referens
1. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment, Journal of Crohn's and Colitis, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab178.

PP-XEL-SWE-1185 DEC 2021