I den här intervjun svarar Meliha C Kapetanovic MD, PhD, överläkare och adjungerad professor i reumatologi vid Department of Clinical Sciences, Lund, och Section of Rheumatology Lund University, på frågor om vaccination mot Covid-19 för patienter med reumatisk sjukdom.

Meliha C Kapetanovic MD, PhD överläkare, adjungerad professor i reumatologi Department of Clinical Sciences, Lund, Section of Rheumatology Lund UniversityHur ser du på Covid-19 vaccination och patienter med reumatisk sjukdom? 

Jag stödjer Folkhälsomyndighetens planer att alla vuxna i Sverige inklusive reumatiker skall erbjudas vaccination. Idag finns tre godkända vaccin som använder olika plattformar; mRNA och adenovirus vektorvaccin. Båda plattformarna är icke-levande och kan ges till patienter med reumatisk sjukdom.  

Tillhör patienter med reumatisk sjukdom riskgrupp? Och bör patienter med reumatisk sjukdom vaccineras mot Covid-19?

Reumatisk sjukdom i sig har hittills inte visat sig vara en riskfaktor för Covid-19. Men det finns data som visar att patienter med högre aktivitet i sjukdomen, patienter som står på högre doser kortison, eller behandlas med rituximab har en högre risk att får en svårare sjukdom.

Kan man vaccinera även om patientens sjukdom är i ett aktivt skede? 

Det finns inga studier som har undersökt detta. Det bästa är förstås att vaccineras när sjukdomen är i ett stabilt skede

Behöver man sätta ut några mediciner innan vaccination? 

Nej. Det enda undantaget är rituximab. Dessa patienter bör vaccineras tidigast fyra månader efter sista droppet och påbörja behandling tidigast två veckor efter avslutad vaccination. Detta på grund av risken att vaccinsvar och därmed skydd mot infektion blir otillräckligt under pågående behandling. Däremot är det inte farligt att vaccinera patienter som får rituximab.

Finns det några patienter som du avråder från vaccination? 

De patienter som är i ett akut skov som kräver intensiv behandling bör nog avvakta tills sjukdomen är under kontroll. I övrigt gäller samma kontraindikationer som för alla andra; det vill säga pågående feber eller en annan allvarlig infektion. Det finns fortfarande för lite data om gravida kvinnor med reumatisk sjukdom och dessa borde nog avvakta med vaccination tills vi har bättre kunskaper 

 

PP-XEL-SWE-1031 Feb 2021