Patienter som inte insjuknat i COVID-19

När det gäller COVID-19 infektion är kunskapen fortfarande begränsad avseende hur man ska hantera olika pågående behandlingar. Utifrån det kunskapsläge vi har idag är det inte aktuellt att sluta med en fungerande behandling för inflammatorisk sjukdom om man inte har en infektion.

En obehandlad inflammatorisk sjukdom som är högaktiv innebär sannolikt en större risk vid COVID-19-infektion eller annan infektion än om man behandlas med biologisk behandling eller JAK-hämning och mår bra.

Vid misstänkt eller bekräftad COVID-19-infektion

Om patienten har luftvägssymtom och feber eller andra symtom som gör att man misstänker COVID-19 infektion bör behandling med Xeljanz, Enbrel eller Inflectra avbrytas, precis som man skulle göra vid annan infektion. Behandlingen kan återupptas när infektionen har läkt. Detta är baserat på rekommendationer från EULAR, Svensk reumatologisk förening och Folkhälsomyndigheten.
 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll koll på det senaste inom biologisk behandling och JAK-hämning genom att prenumerera på våra nyhetsbrev.


Läs mer och prenumerera

 

 

PP-XEL-SWE-0878 Mars 2020