När det gäller COVID-19 infektion är kunskapen fortfarande begränsad avseende hur man ska hantera olika pågående behandlingar. Utifrån det kunskapsläge vi har idag är det inte aktuellt att sluta med en fungerande behandling för inflammatorisk sjukdom om man inte har en infektion.