Nu har SRF reviderat sina behandlingsriktlinjer och rekommendationer för 2019. Under 2018 har tofacitinib (Xeljanz®) godkänts för behandling av psoriasisartrit (PsA) och rekommenderas nu som andra linjens behandling efter MTX.1

Läs mer >>

När det gäller reumatoid artrit (RA) har rekommendationerna uppdaterats och Xeljanz rekommenderas nu som ett alternativ i första linjens behandling efter MTX, både i kombinationsbehandling vid ofullständig terapieffekt av MTX och i monoterapi vid intolerans för MTX. Det framgår även att den kliniska erfarenheten av behandling med JAK-hämmare vid RA i Sverige är begränsad men att det finns omfattande data från kliniska prövningar, och även omfattande långtidsuppföljning från dessa, framför allt för tofacitinib.2 För tofacitinib finns även flerårig klinisk erfarenhet från behandling i andra länder, t.ex. USA.3

Läs mer >>

 

Flödesschema axSpA och PsA (klicka på bilden för att förstora den)

Flödesschema axSpA och PsA

 

Flödesschema RA (klicka på bilden för att förstora den)

Flödesschema vid RA

 

Referenser:
1. SRF: http://svenskreumatologi.se/srfs-riktlinjer 2. Yamanaka H, Tanaka Y, Takeuchi T, Sugiyama N, Yuasa H, Toyoizumi S, et al. Tofacitinib, an oral Janus kinase inhibitor, as monotherapy or with background methotrexate, in Japanese patients with rheumatoid arthritis: an open-label, long-term extension study. Arthritis Res Ther. 2016;18:34. 3. Bonafede MM, Curtis JR, McMorrow D, Mahajan P, Chen CI. Treatment effectiveness and treatment patterns among rheumatoid arthritis patients after switching from a tumor necrosis factor inhibitor to another medication. Clinicoecon Outcomes Res. 2016;8:707-15.

PP-XEL-SWE-0573 April 2019