Xeljanz 11 mg Depottablett har nu godkänts av Europeiska kommissionen för behandling av RA hos vuxna patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.2 Xeljanz ingår i läkemedelsförmånen och subventioneras när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig.3

 

Likvärdig farmokokinetik

Xeljanz 11 mg Depottablett har visat sig vara farmakokinetiskt ekvivalent (AUC och Cmax) med tofacitinib 5 mg BID.1,4

Farmakokinetiska analyser Xeljanz

AUC och Cmax efter enstaka dosering och multipel dosering var likvärdig mellan Xeljanz 11 mg Depottablett en gång per dag och xeljanz 5 mg BID1,4

Maximal plasmakoncentration (Cmax) uppnås vid 4 timmar med Xeljanz 11 mg Depottablett och 30 min till 1 timme med Xeljanz 5 mg BID.

Halveringstiden är ca 6 timmar med Xeljanz 11 mg Depottablett och ca 3 timmar med Xeljanz 5 mg1,4

Xeljanz 5 mg steady-state-koncentrationer uppnås inom 24-48 timmar med försumbar ackumulering efter administrering två gånger per dag. Xeljanz 11 mg Depottablett steady-statekoncentrationer uppnås inom 48 timmar med försumbar ackumulering efter administrering en gång per dag.

 

Bibehållen LDA/remission med Xeljanz 11 mg Depottablett även efter MTX-utsättning

LDA/remission uppnådd med Xeljanz 11 mg Depottablett+MTX samt efter MTX-utsättning hos patienter som uppnått CDAI-definierad LDA.5

oral shift MTX-withdrawal study in MTX-IR RA Patients

 

Så tas Xeljanz 11 mg Depottablett

  • Tabletten tas med eller utan mat och sväljes hel. Den får inte krossas eller delas1
  • Informera patienterna om att det tomma skalet runt tabletten kan hamna i avföringen efter att läkemedlet har absorberats av kroppen, vilket kan se ut som en tablett1,4
  • Förvaras i rumstemperatur1

 

Rekommenderad dosering

  • Patienter som behandlas med Xeljanz 5 mg två gånger per dag kan byta till Xeljanz 11 mg Depottablett efter den sista dosen av Xeljanz 5 mg1
  • Både Xeljanz och Xeljanz 11 mg Depottablett kan tas med och utan MTX.
  • Ingen dosjustering av MTX behövs när den tas i kombination med Xeljanz/Xeljanz 11 mg Depottablett1

 

Bibehållen säkerhetsprofil för reumatiska tillstånd

  • Xeljanz har gedigen erfarenhet av tre indikationer från 208 000 behandlade patienter världen över8 samt 5 års registerdata inom RA från Corrona RA Register (USA)9.
  • Xeljanz har även väl dokumenterad långtidsuppföljning 9,5 års data inom RA6, 3 år inom PsA7 och 6,1 år inom UC10

 

Xeljanz banner. Xeljanz är den enda godkända JAK-hämmaren med tre indikationer.

 

Mer om att förskriva Xeljanz för RA

Mer om behandling med Xeljanz för RA

 

 

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Håll koll på det senaste inom biologisk behandling och JAK-hämning genom att prenumerera på våra nyhetsbrev.


Läs mer och prenumerera

 

 

 

Referenser: 
1. Xeljanz produktresumé. 
2. https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=18699&DS_ID=65411&Version=1. 
3. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begran-sad-subvention/arkiv/2020-02-21-xeljanz-kvarstar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html. 
4. Lamba M, Wang R, Fletcher T, Alvey C, Kushner J IV, Stock TC. Extended-release once-daily formulation of tofacitinib: evaluation of pharmacokinetics compared with immediate release tofacitinib and impact of food. J Clin Pharmacol. 2016;56(11):1362-1371. 
5. Cohen S et al. Methotrexate withdrawal in patients with heumatoid arthritis who achieve low disease activity with tofacitinib modified-release 11 mg once daily plus methotrexate (ORAL Shift): a randomised, phase 3b/4, non-inferiority trial. Lance Rheumatol 2019; 1: e23–34. 
6. Wollenhaupt et al. Safety and efficacy of tofacitinib for up to 9.5 years in the treatment of rheumatoid arthritis: final results of a global, open-label, long-term extension study, Arthritis Research & Therapy (2019) 21:89.
7. Nash, Poster 620 pres at ACR (American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting), an Diego, CA, USA, Nov 3-8, 2017.
8. Data on File Pfizer
9. Cohen S B et al, Clinical Effectiveness of Tofacitinib 11mg Once Daily (QD) Versus Tofacitinib 5mg Twice Daily (BID) in the Corrona US RA Registry. Abstract ACR Nov 2018.
10. Aliment.Pharmacol Ther.2019 Oct9.doi.1111/apt 15514.

aBecause of protocol deviations, 6 patients who had not achieved CDAI-defined LDA at week 24 (randomization) were included in the double-blind phase and received study treatment (2 in the XELJANZ XR monotherapy group and 4 in the XELJANZ XR + MTX group); these patients were therefore included in the analysis. ACR=American College of Rheumatology; CDAI=Clinical Disease Activity Index; DAS28-4(CRP)=Disease Activity Score for 28-joint counts based on C-reactive protein; DAS28-4(ESR)=Disease Activity Score for 28-joint counts based on erythrocyte sedimentation rate; EULAR=European League Against Rheumatism; IR=inadequate responder; LDA=low disease activity; MTX=methotrexate; QD=once daily; RA=rheumatoid arthritis; SDAI=Simplified Disease Activity Index.

PP-XEL-SWE-0893 Maj 2020